UPS УСТРОЙСТВО BORRI 30 KVA

Ейч Ай Инженеринг ООД сключи договор за доставка и монтаж на UPS устройство Borri B8033 – 30 kVA, за нуждите на Българска Търговско-Промишлена Палата, гр.София.