INTERNATIONAL HOTEL GP 280 A/V

През м.май 2013 г. извършихме доставка и монтаж на дизел генератор Green Power GP 280 A/V открит тип, предназначен за аварийно захранване на хотел и казино International Златни Пясъци. Извършихме цялостно проектиране на системата за резервно ел.захранване, преработка и монтаж на АВР табла, изграждане на димоотводна инсталация на генератора. Машината е с двигател VOLVO, предназначена за монтаж на закрито.