GREEN POWER GP18000

Доставихме и монтирахме дизел генератор за аварийно захранване  GP 18000 SH/LW