GREEN POWER GP 440 S/I, 440 KVA, UPS BORRI B9000 160KVA

Доставихме и монтирахме UPS устройство Borri B9000 160 kVA/144 kW за непрекъсваемо и без паузово електро захранване на промишлено предприятие. В системата е включен и дизел агрегат за осигуряване на аварийно захранване с мощност 440kVA/ 352kW. Преработка на ел.табла, доставка и полагане на кабели.