ПРОТИВОПОЖАРНА ПОМПЕНА ГРУПА

Извършихме доставка, монтаж, пусково-наладъчни дейности по инсталация на противопожарна помпена група съставена от 3 помпени агрегата.