ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА СОФИЯ GREEN POWER GP110 KVA

Доставка, монтаж и изграждане на вентилационна инсталация на генератор Green Power за аварийно захранване, открит тип с мощност 110 kVA,  за обезпечаване на ел.захранване на производствен цех на „Арома“ АД – София