ПЕЧАТНИЦА ГР.СЕВЛИЕВО GP 16 A/L

Завършена доставка и инсталация на дизел генератор Green Power GP 16 A/L с мощност 16 kVA. Генераторът бе доставен и монтиран в обособено помещение на покрива на сградата. Изградена бе система за вентилация на помещението и отвеждане на изгорелите газове.