НА ВРЪХ МУСАЛА, ЯДРЕН ИНСТИТУТ КЪМ БАН

Доставихме и инсталирахме генератор на най-високото място в България, връх Мусала 2925 м. Генераторът е необходим за обезпечаване на ел.захранването на лаборатория за научни изследвания и метеорологични наблюдения. За да може да се транспортира до върха генераторът беше разглобен на съставните му компоненти и качен с помощта на въжена линия. На място определено за монтаж бе сглобен отново, беше изградена гориво-проводна система и всички инсталации необходими за работата на машината.