МОНТАЖ НА ГЕНЕРАТОР 22 KVA

Извършихме доставка и инсталация на дизел генератор с кожух за аварийно захранване с мощност 22 kVa Green Power GP 22 SH/LW. Цялостно реализиран проект от регионален офис гр.Варна.