ЛАБОРАТОРИЯ ЗА РАДИАЦИОНЕН КОНТРОЛ КОЗЛОДУЙ

Успешно завършихме доставка и инсталация на дизел генератор открит тип за аварийно захранване, марка Green Power GP 44 A/I с мощност 44 kVA/35 kW, предназначен да осигурява аварийно ел.захранване на  лаборатория за радиационно измерване гр.Козлодуй.