ИНСТАЛАЦИЯ НА ШИНОПРОВОДИ MEGABARRE

Инженерният екип на нашата фирма завърши успешно инсталирането и монтажа на електроразпределителна шинопроводна система BUSBAR на Италианската фирма BBI Megabarre. Бяха доставени и монтирани 150 метра шинопроводи за ниско напрежение за разпределение на ел.енергия до 630А. Инсталацията е изградена в дейта център  гр.София