ИНСТАЛАЦИЯ НА ГЕН. ID130 KVA, ХАЙПРО

Доставка и монтаж, изработка на фундамент за генератор, преработка на табло в яйцеферма Хайпро, Павликени.