ИНСТАЛАЦИЯ НА ГЕН. 150 KVA МОЛ БАНСКО

Инсталация на дизел генератор 150 kVA за търговско административна сграда МОЛ Банско.