ИНСТАЛАЦИЯ НА ГЕН.И UPS, АЛМАГЕСТ

Инсталация за резервиране на производствени мощности на площадка за производство на етанол в Алмагест АД. Генератори  2 бр. х 400 kVA  и UPS 3 бр. x 200 kVA