ИНСТАЛАЦИЯ НА ГЕНЕРАТОР 40 KVA ЗА БЧК

Инсталация на обезшумен генератор 40 kVA за осигуряване на аварийно захранване на сградата на Български червен кръст