ИНСТАЛАЦИЯ НА ГАЗОВ ГЕНЕРАТОР

Монтажно инсталационни дейности по изграждане на омекотителна инсталация, маслено стопанство със смукателна вентилационна инсталация, вентилационна инсталация агрегатна зала, климатизация помещение ел.табла, система за охлаждане и връщане на водата в газификатора, охладителна система газов кръг, ауспухна система газов агрегат, монтаж на газов двигател с генератор, кабели с медни жила, кабелни връзки, ел.табла и синхронизация на системите

Обект :Екологичен Енергиен Комплекс – система за производство на електроенергия от биомаса