ДОСТАВКА НА ДИЗЕЛ ГЕНЕРАТОР 33 KVA

Доставка и монтаж на дизел генератор за външен монтаж с АВР табло  Green Power GP 33 S/D с мощност 33kVA – 24kW за аварийно захранване на фамилна къща.