ДОСТАВКА НА ГЕНЕРАТОР НА КОЛЕСАР

Доставихме за наш клиент дизел генератор на колесар модел Green Power GP 84 с мощност 68kW за извършване на поливане и други селскостопански дейности.