ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ЕЛ.СВЪРЗВАНЕ ДИЗЕЛ ГЕНЕРАТОР GREEN POWER GP 280S/V