ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА UPS 100 KVA

Извършихме доставка и монтаж на UPS устройство  100 kVA с два допълнителни батерийни модула.