ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДИЗЕЛ ГЕНЕРАТОР GP44SH/DW

Извършихме доставка и монтаж на дизел генератор за външен монтаж с мощност 44kVA/35kW за аварийно захранване на едно фамилна къща в София.