Доставка и монтаж на дизел генератор за аварийно захранване Green Power GP810 с двигател PERKINS