ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГЕНЕРАТОР 44KVA

Извършихме доставка и монтаж на дизел генератор с АВР табло, обезшумен Green Power GP44S/I с мощност 44kVA/35kW.