ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГЕНЕРАТОР 330KVA СЪС СИСТЕМА ЗА ДОЗАРЕЖДАНЕ С ГОРИВО

Генератор Green Power GP 33o A/I за вътрешен монтаж в помещение с изграждане на гориво-проводна система за до зареждане на генератора от външен резервоар.