ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГЕНЕРАТОР И UPS

Извършихме доставка и монтаж на система за резервно и непрекъсваемо ел.захранване с UPS Borri 250kVA и дизел генератор Green Power GP 440S/I.