ДОСТАВКА И МОНТАЖ ГЕНЕРАТОР 30 KVA

Извършихме доставка и монтаж на дизел генератор за аварийно захранване на частен дом с дизел генератор Green Power GP30SH/KW 30kVA/24kW