ДОСТАВКА И ИНСТАЛАЦИЯ НА GP 18000 SH/LW

Доставка, ел.инсталация, изработка на фундамент за дизел генератор за аварийно захранване Green Power GP 18000 ST/LW  с мощност 18 kVA за външен монтаж и АВР табло. Цялостно реализиран проект от регионален офис гр.Варна.