ДОСТАВКА И ИНСТАЛАЦИЯ НА 620 KVA – NETERA

Доставка и монтажно-инсталационни работи по пускане в действие на дизел генератор с мощност 620 kVA за осигуряване на резервно захранване на Нетера АД.