ДИЗЕЛ ГЕНЕРАТОР GREEN POWER GR 33 SH/DW

Доставка и инсталация на дизелов генератор Green Power GP33 SH/DW с двигател на DEUTZ с мощност 24kW за външен монтаж. Дизел генераторът ще осигурява аварийно ел.захранване на фамилна къща в гр. София.