Дизел генератор Green Power GP176S/I

Екипът на Ейч Ай Инженеринг ООД приключи успешно инсталирането на дизел генератор и АВР табло за Green Power GP 176 S/I с  мощност 176kVA/140 kW предназначен за аварийно захранване на логистична складова база  в гр.Варна. Това е поредният успешно реализиран проект под ръководството на регионален офис гр. Варна.