ДИЗЕЛ ГЕНЕРАТОР GREEN POWER GP 135 S/I

Доставка и монтаж на дизел генератор за аварийно захранване на офис сграда. Green Power GP 135 S/I – 104 kW, с двигател IVECO.