ДИЗЕЛ ГЕНЕРАТОР GP 110S/I – 88 KW

Доставка и пуск в експлоатация на авариен дизел генратор Green Power GP 110 S/I с мощност 110kVA/88kW с двигател на FTP IVECO.