ГР.ПЛОВДИВ GREEN POWER GP 440 S/I 440KVA

На 17.10.2013 г.  завършихме доставката и пусково наладъчните дейности по инсталацията на генератор Green Power GP 440 S/I – 352kW  за осигуряване на аварийно захранване на производствени инсталации в гр. Пловдив. Беше монтирана вентилационна и димоотводна система за отвеждане на топлия въздух и изгорелите газове извън помещението.