ГР.ВАРНА GREEN POWER 55 KVA

На 18.09.2013 г. екипът на Ейч Ай Инженеринг ООД приключи успешно доставката и инсталацията на дизел генератор Green Power GP 55 S/I с мощност 55kVA/44 kW предназначен за аварийно захранване на логистична складова база  в гр.Варна. Това е поредният успешно реализиран проект под ръководството на регионален офис гр. Варна.