ГЕНЕРАТОР 350 KVA МАГАЗИН ЗА МЕБЕЛИ ZONA

Доставка, инсталация и пуск на дизел генератор за осигуряване на резервно ел.захранване на магазин за мебели ZONA, София.