ГЕНЕРАТОР 250 KVA КЛИЕНТ СОМАТ

Завършена инсталация на дизел генератор с мощност 250 kVa, инсталиран за обезпечаване на ел. захранването на административна сграда на СОМАТ, София.