ГЕНЕРАТОР ОТКРИТ ТИП GP 360 KVA

Извършихме доставка, инсталация и пуск в експлоатация на дизел генератор открит тип (вътрешен монтаж) Green Power GP 360 A/V с мощност 360 kVA/280 kW.