ГЕНЕРАТОР ЗА МОНТАЖ НА ОТКРИТО

Изработка на проект, доставка, подвързване на дизел генератор и АВР табло за външен монтаж. Дизелов генератор GREEN POWER GP135 S/I с атмосферо устойчив шумозглушителен кожух. за осигуряване на аварийно ел.захранване с мощност 104kW.