ГЕНЕРАТОР ЗА АВАРИЙНО ЗАХРАНВАНЕ 190 KVA/150 KW

Завършена доставка и инсталация на дизел генератор за аварийно захранване, марка GREEN POWER GP 190, на магазин  за хранителни стоки  с мощност 150 kW, за открит монтаж.