ВЪТРЕШЕН МОНТАЖ НА GREEN POWER GP 22 A/DW

Доставка на дизел генератор за вътрешен монтаж.  Изработка на проект и монтаж на въздуховодни заготовки и димотвеждане. Машината ще осигурява непрекъсваемо ел.захранване на поточна производствена линия.