ВАРНА GREEN POWER GP 330 S/D – 264KW

Съвместно с нашите партньори от гр. Варна, Ейч Ай Инженеринг  завърши доставката и монтажа на дизелов генератор за аварийно захранване на италианската фирма Green Power модел GP 330 S/DO. Генераторът е с мощност 264 kW  и е предназначен за осигуряване на електрозахранване на УМБАЛ „Св.Марина“ – Варна.