АВАРИЙНО ЗАХРАНВАНЕ С ДИЗЕЛ ГЕНЕРАТОР

Аварийно захранване на една фамилна къща в гр.София обезпечено с дизелов генератор Green Power GP14000SH/KW. Генераторът осигурява електрическа мощност 12 kW.