УСЛУГИ

УСЛУГИ

Ние, Ейч Ай Инженеринг, реализираме всякакви електрически решения от всякакъв вид. Имаме уменията и опита, оттам и увереността, че може да намерим решение за твоите енергийни проекти, колкото и да е трудно.

След десет години, няколкостотин успешно изпълнени проекта, близо сто мегавата инсталирани мощности и хиляди километра опънати жици, вече сме сигурни, че знаем как.

ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ

При изчисляването на необходимата мощност на дизеловия агрегат, следва да се вземе под внимание височината, на която ще работи. Това е така, защото кислородът е ключов фактор за горенето, а с увеличение на височината, намалява атмосферното налягане и оттам – достъпът до кислород. На вр. Мусала този коефициент е 71% съпоставен с морското равнище.