КОНТАКТИ

КОНТАКТИ

Контакти:

Търговски отдел:

0878 794 722

Абонаментна поддръжка:

0878 526 897

Консумативи, филтри и други услуги:

0878 526 897

Аварийни случаи:

0878 526 885

Администрация:

0878 526 881

Управител:

0887 617 305

Централен офис:

София, бул. „Гоце Делчев“ №57
Пощенски код: 1680
Тел.:  02/489 46 56
Факс: 02/489 46 11
E-mail: .

Пловдив:

Тел.: 0897 006 215

Варна:

Тел.: 0897 006 229

Бургас:

Тел.: 0896 770 031

    ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА