КОНТАКТИ

КОНТАКТИ

Контакти:

Търговски отдел:

0878 794 722

Инструменти и малки агрегати:

0897 006 216

Консумативи и филтри:

0878 526 885

Абонаментна поддръжка:

0878 526 885

Аварийни случаи:

0878 526 897

Администрация:

0887 464 008

Управител:

0887 617 305

Централен офис:

София, бул. „Гоце Делчев“ №57
Пощенски код: 1680
Тел.:  02/489 46 56
Факс: 02/489 46 11
E-mail: .

Пловдив:

Тел.: 0897 006 215

Варна:

Тел.: 0897 006 229

Бургас:

Тел.: 0896 770 031

    ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА