Малки обекти

МАЛКИ ОБЕКТИ

Какво трябва да съобразим при избор на генератор за дома, вилата или при всеки случай, когато е необходима малка резервирана мощност?

 

Генераторът може да бъде незаменим помощник тогава, когато електричеството е проблем – прекъсва, с лошо качество или направо отсъства.  Генераторът може да Ви осигури непрекъсваема работа и нужния комфорт в трудни моменти, когато не можете да разчитате на обичайните доставчици или да Ви даде свободата да реализирате плановете си там, където другите не могат.

Генераторът може да резервира енергия в размер в зависимост от Вашата стратегия;

  • Като резервно захранване за най-важните уреди, които не трябва да спират работа при никакви условия – системи за охрана, компютри, хладилни камери и други.
  • Като цялостно резервно захранване, гарантиращо нормалното функциониране на целия обект за определен период от време.
  • Като основно захранване там, където ток няма или за всякакви портативни нужди.

Стъпките, които трябва да направите за правилен избор;

  1. Как ще се ползва – за резервирано захранване или като основен източник на енергия: от този избор зависи нетолкова мощността, колкото други специфични качества.
  2. Ако планирате агрегата да се ползва като постоянен, основен източник на енергия, специално внимание следва да бъде отделено на фактори като обем на резервоара, способност за продължително натоварване, специфично обслужване след определени часове работа.
  3. Ако ще се ползва като резервирано захранване, е важно да се планират добре някои специфики като как ще се стартира – ръчно или чрез автоматизирана система (която е важна, особено ако отсъствате от обекта когато токът спре).
  4. Мощността на генератора: след като вземете решение дали той ще резервира само критичното оборудване (като системи за сигурност, електричество, компютри и други избрани от Вас) или целия обект, е необходимо да се направи прецизна калкулация на необходимата мощност. Тя може да варира от скромния 1kW до 40kW, 50kW и повече.

Щом определите нуждите си, умножете ги по коефициент 1.2, за да сте сигурни, че генераторът ще има необходимия резерв и няма да работи на 100% от възможностите си. Това ще ви помогне в две посоки – ще удължи живота му и безпроблемното използване, а и Вие ще имате винаги малко допълнителна енергия за екстри.

Съвет: ако агрегатът ще се използва на надморска височина над 1000 м, е редно и този фактор да присъства в уравнението, тъй като кислородът, необходим за горенето, е по-трудно достъпен. Има таблици, които позволяват лесно да се изчисли корекцията. Попитайте ни и ние ще се радваме да Ви помогнем.

  1. При мобилните агрегати мощността е до известна степен ограничена (обичайно до 20 kW) поради директната корелация на мощността с масата на машината.
  2. Генераторите, от които бихте имали нужда, използват условно два вида гориво – дизел и бензин. И двата вида имат своите предимства.
  3. Свързването към електрическата система може да бъде трифазно или монофазно, като второто обикновено се прилага при по-малките машини.

Има и още няколко специфични детайли, които допълнително да прецизират избора ви. Надяваме се прочетеното дотук да Ви е дало основните насоки за избор – за детайлите не се колебайте да се свържете с нас!